วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Summer Holiday's coming!!!!!!!!

หล้งจากคร่ำเคร่งอยู่กับตำรามาพักใหญ่
และแล้ววันหยุดปิดภาคเรียนก็มาถึง
มเก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมกับปีการศึกษาหน้านะคะ
Happy Summer Holiday!!!!!!!!

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

พระคุณที่สาม

ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้
อบรมจิตใจใหรู้ผิดชอบชั่วดี
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที
ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น
ครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้า
ท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้น
ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น
สอนให้รู้จัดเจนเฝ้าแนะเฝ้าเน้นมิได้อำพราง
พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส
แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง
ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นยิ่งผิดทาง
มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู
บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดเรายกให้ท่าน
ตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกตัญญู
โรคและภัยอย่ามาแผ้วพานคุณครู
ขอกุศลบุญคุณค้ำชูให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

congratulations!!!!!!!!!!!!
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงด้วยค่ะ

เชียงรายค่ะ...สวย..ประทับใจมากๆเลย

วัดร่องขุ่นค่ะพระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง มากี่ครั้งก็ยังสวย

รีสอร์ททางขึ้นดอยแม่สลอง
ราชภัฎเชียงราย
หาญกล้าบังอาจคิดการใหญ่ เอารถบัสขึ้นดอยแม่สลอง


แม่สายระหว่างทาง


ไปเชียงรายมาอีกแล้วค่ะ...สวย น่าประทับใจ เลยเอามาแบ่งปันค่ะ

รุปพหูพจน์ของคำนามบางคำจากภาษากรีกและละติน


คำนามบางคำที่มาจากภาษากรีก / ละติน จะมีรูปพหูพจน์ตามแบบภาษาดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น
เอกพจน์.................... พหูพจน์
crisis ...................crises (วิกฤตกาล)
basis ...................bases (หลักเกณฑ์)
thesis ..................theses (วิทยานิพนธ์)
analysis ..............analyses (การวิเคราะห์)
datum .................data ( ข้อมูล)
criterion............. criteria ( บรรทัดฐาน)
agendum............. agenda ( ระเบียบวาระการประชุม)
แล้วจะ post มาให้อ่านอีกค่ะ